Rewitalizacja centrów miast:

 starówki, rynki, elementy małej architektury.