Drogi osiedlowe + chodniki, oświetlenie i kanalizacja.
Wyjazdy z posesji, spowalniacze, zatoczki i wiaty.
Parkingi śród-osiedlowe.