Nie zawsze nawierzchnia asfaltowa jest pożądanym rozwiązaniem.
Wszystko zależy od miejscowych warunków i przeznaczenia drogi

DROGA LEŚNA MASŁOWICE